เคว้ง [7 END] The Stranded - Thai Lakorn - Lakorn Thai