ฤกษ์สังหาร [24 END] Rerk Sanghan - Thai Lakorn - Lakorn Thai