แก้วกลางดง [14 END] Kaew Klang Dong - Thai Lakorn - Lakorn Thai