เศรษฐีตีนเปล่า - Sed Thee Teen Plao [1-31 END] - Thai Lakorn - Lakorn Thai