สายสืบกุ๊กกุ๊กกู๋ - Sai Suep Kuk Kuk Ku [24 END] - Thai Lakorn - Lakorn Thai