เพลิงปริศนา - Plerng Prissana [Soon!] - Thai Lakorn - Lakorn Thai