คุณแจ๋วกะเพราไก่คุณชายไข่ดาว - Khun Jaew Kapao Kai Khun Chai Khai Dao [Soon] - Thai Lakorn - Lakorn Thai