เด็กเสเพล - Dek Seple [0-0] - Thai Lakorn - Lakorn Thai