จันทร์กระจ่างที่กลางทุ่ง [31 END] Jun Krajang Tee Klang Thung - Thai Lakorn - Lakorn Thai